Aud Slettehaug

Spleiselag på 30 millionar!

Eit samrøystes fylkesting vedtok 17. juni at fylkeskommunen skal gjennomføra ekstraordinært vedlikehald ved Sogn Jord- og hagebruksskule i Aurland. Vedlikehaldet har ei kostnadsramme på 30 millionar kroner. Eit spleiselag, der staten og kommunen går inn med 5 millionar kroner kvar og fylkeskommunen 20 millionar kroner, skal gje skulen eit solid løft. Les saken her Sogn […]

Les meir

Tusen takk og godt nytt år

Venneforeininga vil seie tusen takk til alle som til nå har bidratt på ulike måtar for å sikre framtida til Sogn Jord- og Hagebruksskule, og samstundes ynskje fortsatt god jul og godt nytt år. Saman har vi skapt eit lite økoeventyr – og større skal det bli! Ein spesielt stor takk til: – Alle som […]

Les meir

Eit økoeventyr

Det var ein gong ein økoskule som var truga av nedlegging. Dette til trass for at han var den einaste heiløkologiske landbruksskulen i landet. Ingen ville ta ansvar for å betale for naudsynt utbygging og vedlikehald på Sogn Jord- og Hagebruksskule. Staten hadde sett eit mål om 15 % økologisk forbruk og produksjon i løpet […]

Les meir

Debattinnlegg i Bergens Tidende

Onsdag 10. desember sto fylgjande debattinnlegg på trykk i Bergens Tidende. Tusen takk til matskribent og kokk Henrik J. Henriksen! (Dette er fjerde støtteerklæringa til SJH på kort tid. Sjå erklæringa frå Randesund Planteskole her, Bioforsk Økologisk her og NORSØK her.)   Føre var Man trenger ikke å jobbe med mat til daglig for å […]

Les meir

Reddande vedtak i fylkestinget

Onsdag 10. desember vedtok fylkestinget i Sogn og Fjordane at dei er innstilt på å løyve 20 millionar kroner til ekstraordinært vedlikehald av Sogn Jord- og Hagebruksskule. Dei vedtok også at elevopptaket skal gå som normalt til hausten. Økoskulen er truleg redda for framtida.   Full utbygging og renovering vart vurdert til å vere for […]

Les meir