10.000 kroner frå Luster bondelag

Oversikt-SJH-Nat-MeadLuster bondelag, eit lokallag i Sogn og Fjordane bondelag, har vedteke å gi eit sjenerøst bidrag på 10.000 kroner til kampanjen. Tusen hjarteleg takk! Her skriv dei kvifor:

«Årsmøtet var tydelig på at det er avgjørende for rekrutteringen til landbruket i vår region at det finnes gode landbruksskoler i nærheten. Videre er det like viktig for oss å bidra til at det eksisterer gode og seriøse institusjoner som løfter fram økologisk agronomi, selv om mange av medlemmene i vårt bondelag ikke nødvendigvis selv driver økologisk. Skal man fra sentralt hold i Norge ha en målsetting om økologisk jordbruk så er det viktig at dette arbeidet blir gjort skikkelig og med faglig tyngde.»

S og F bondelag