Promo og presse

Promotering:

TIPS:

Det er lurt å sette i gang så raskt som overhodet mulig med denne biten! Kanaler dere kan bruke for å trekke folk:

 • Personlig kontakt: ring en venn eller ti – og spør hver av dem om å ringe en venn eller ti!
 • Facebook: bruk egne statusoppdateringer + inviter til FB-arrangementet dere oppretter.
 • Lokalavisa: spør om de vil støtte den viktige saken ved å gi en gratis annonseplass.
 • Kommunen: Mange kommuner har en kalender på nettsiden sin hvor man kan legge inn arrangementer gratis. En del lokalaviser har også dette på nett.
 • Plakater: Skriv ut plakater (se mer under MATERIELL) i A3 eller A4 og heng opp på oppslagstavler og andre steder de blir sett av mange.
 • Politikere: Prøv å tenke etter hvilke lokalpolitikere som kan være interesserte i saken, og inviter dem. Om ikke de kommer, har de i alle fall fått høre om arrangementet.
 • Bloggere: Bor det noen mye leste bloggere i området? Frist dem til å komme!
 • Presse: Se eget avsnitt.

MATERIELL:

 • Den runde logoen, geitelogoen og illustrasjonsbildet kan brukes på nett og papir etter behov.
 • Promoplakatene i word-versjon kan redigeres og fylles ut med ønsket tekst og deretter skrives ut i A3/A4. Promoplakatene i pdf-versjon kan skrives ut i A3/A4 og fylles ut med tusj.
 • Infoplakaten kan skrives ut i A3 (ev. A4) og egner seg til å henges opp på selve arrangementsdagen. Dere må også VELDIG gjerne spørre økovennlige kafeer/bakerier og butikker om å få henge den opp hos dem. Kanskje kan de også sette frem et glass ved kassa, klistre på den runde logoen og samle inn penger fra nå og frem til nyttår?
 • Infoplakaten kan også skrives ut som A4 og brukes som infoflyer til alle som går forbi/kommer innom.
 • Det anbefales alle arrangører å lese dokumentet «Spørsmål og svar», samt å skrive ut noen eksemplarer av dette for å dele ut til de som har behov for utdypende informasjon.

Last ned promomateriell

Presse:

TIPS:

Ring lokalavis og lokalradio snarest mulig og tips om at dere planlegger et arrangement som de kan være interessert i å dekke både i forkant og på selve dagen. Fortell hva dere planlegger og hvorfor, og at det er del av en landsomfattende mobilisering. Prøv å gjøre henvendelsen interessant og knyttet til lokalmiljøet. Si at dere følger opp med å sende skriftlig informasjon etter samtalen, og send pressemeldingen som ligger under. Ring gjerne igjen noen dager senere for å følge opp!

Vi setter stor pris på at alle fylker forsøker å få noen til å ta bilder under arrangementet. Dette øker sjansen for lokal pressedekning (de kan da få tilsendt både bilder og info for å lage saken og trenger ikke komme selv). I tillegg vil vi som jobber med Redd økoskulen! gjerne ha bilder fra hele landet for å bruke dem i kampanjen. :-)

MATERIELL:

 • Pressemelding (husk å tilpasse den til deres arrangement) som også inneholder alle viktige nettlenker.
 • Pressegalleri som inneholder et utvalg bilder fra skolen og kampanjen, samt logoer.