En skole for fremtidas landbruk

SOGN JORD- OG HAGEBRUKSSKULE – EN SKOLE FOR FRAMTIDAS LANDBRUK

Vi er kjent med at Sogn Jord- og Hagebruksskule står i fare for å bli nedlagt fordi det blant annet er behov for å investere i ny bygningsmasse for å sikre forsvarlig drift.

Sogn Jord- og Hagebruksskule har det eneste helhetlige utdanningstilbudet i økologisk landbruk på Vg2- og Vg3-nivå i Norge, og er den eneste skolen i landet med landslinje i økologisk landbruk. Skolen opplever stadig å bli trua med nedlegging. Dette fører til ei vedvarende, uforutsigbar framtid for skolen og de ansatte, som årlig utdanner agronomer med praktisk så vel som teoretisk kompetanse i økologisk landbruk. Les mer i pdf filen under.

[dg]