Innbyding til etablering av stifting

Føremålet til stiftinga er å tryggje og utvikle sogn jord- og hagebruksskule som landbruksskule for økologisk landbruk og berekraftig næringsutvikling i landbruket.

Les mer: Innbyding til etablering av stifting.