Folkemøte om Framtida til Sogn Jord- og Hagebruksskule

Venneforeninga for Sogn Jord- og Hagebruksskule inviterer til Folkemøte om Framtida til Sogn Jord- og Hagebruksskule (SJH)

Tid: 6. Mai Kl. 17.00 – 19.00
Stad: Trudvang Kino

Stortingsrepresentantane frå Sogn og Fjordane og fylkespolitikarane som er medlemer i fylkesutvalet og i hovudutval for opplæring er spesielt inviterte.

Program:

  • Investeringstrong og utfordringar
  • SJH – verdiar for framtida, v. Trude Knudsen Knagenhjelm, Aurland Naturverkstad
  • Økologisk mat – lokalt, nasjonalt og internasjonalt perspektiv, v. Olav Arnar Bø, styreleiar i OIKOS
  • SJH i kompetansenettverk, v. Morten Clemetsen, NMBU på Ås
  • Kunnskap for næringsutvikling i landbruket, v. representant for Norges Bondelag

Til slutt i møtet vert det lagt opp til at ein paneldebatt (innleiing maks 3 minutt, avslutning maks 2 minutt), med 1 representant frå kvart parti.

Kl. 16.00 – 16.45 vert det høve til omvising på skulen for politikarane.

Vel møtt!

Venleg helsing for Venneforeninga for Sogn Jord- og Hagebruksskule

Olav J. Ellingsen