Skipingsmøte for Venneforeininga for SJH

Skipingsmøte for Venneforeininga for SJH er tysdag 9. september 2014, kl. 18.00 på Krutt og Kanel kafé i Aurland. Den store oppgåva denne hausten er å bistå i å få finansielle midlar på plass for skulen. Vi må difor etablere oss med organisasjonsnummer. Alle som reknar seg som vener av skulen er velkomne.

Last ned invitasjon til Skipingmøtet.