5000 kroner frå Norsk seterkultur

Norsk seterkultur har vedteke å bidra med 5000 kroner til Redd økoskulen! Vi seier tusen takk og lovar å fortsetje arbeidet dei ynskjer å støtte. Her er begrunnelsen:

Norsk Seterkultur«Norsk seterkultur mener det er viktig å støtte opp om skolen fordi vi ser at dette er den eneste skolen som har tilpasset seterdrift til utdanninga innen naturbruk. SJH gir også innblikk i melkestell og melkeforedling. Dette er viktig kunnskap for unge mennesker som vil bruke alle muligheter til å øke merverdien knytta til gardens ressurser. Vi har også erfart at mange elever fra SJH har enten vært budeier eller har startet med egen stølsdrift etter endt utdanning.

Norsk seterkultur mener det vil være et stort tap å miste SJH som nasjonal kunnskapsbase for et tilpasset, økologisk landbruk med alle de merverdiene det gir tilbake til felleskapet. Skolen er også godt tilpasset bærekraftig utnytting av fjellressursene på garden, og er derfor også et viktig kunnskapsnav for fjell-landbruket. Derfor støtter vi helhjertet med kr 5000 til deres arbeid med å ta vare på Norges eneste økologiske naturbruksskole som også har seterdrift og melkeforedling i undervisningsopplegget.»

Les meir om Norsk seterkultur her.

seterkultur