Velkommen til økograsrotaksjon!

GrasrotaksjonRedd økoskulen! satser på å mobilisere grasrota over hele landet lørdag 29. november. Denne dagen kan alle som støtter opp om skolen trå til for å redde Norges eneste heløkologiske landbruksskole fra nedlegging. I samtlige 19 fylker er det folk i gang med å planlegge arrangementer!

Du finner alt om aksjonen her.