Heile landet er med – over 30 arrangement!

I dag kunne vi med stor glede sende ut fylgjande pressemelding til heile Noreg:

Hele landet mobiliserer for økoskule i vest! Lørdag 29. november er det arrangementer til støtte for økologiske Sogn Jord- og Hagebruksskule over hele Norge, fra Tana i nord til Kristiansand i sør.

Det er helt fantastisk. Det blir mer enn 30 arrangementer, og alle landets 19 fylker er med, sier elev og kampanjekoordinator Spira Svendsen.

I Bergen blir det budeiestunt hos Reindyrka og Redd økoskulen!-stand på Bondens Marked, i Valdres blir det dans og marsipanfigurverksted, i Åsgårdstrand blir det stor auksjon med bl.a. tandemhopp fra en fallskjermklubb.  I Porsgrunn blir det suppe og brød på torget, laget av Grenlands økologiske andelsgårder, og i Oslo blir det stort arrangement i Mathallen med bl.a. boklanseringen til planteguru Stephen Barstow. Studenter fra NMBU arrangerer loddsalg og hurtigundervisning i økolandbruk i Ås sentrum, og i Sogn Jord- og Hagebruksskules hjemkommune Aurland blir det stor feiring med quiz og konsert.

Alle arrangementene sprer informasjon om saken og samler inn penger til kronerullinga på ulike vis. Folk har vært utrolig positive til å bidra og kreative i planleggingen, sier initiativtaker Spira Svendsen.

Skjebnen til Sogn Jord- og Hagebruksskule blir avgjort i Fylkestinget 9. og 10. desember. Kampanjen Redd økoskulen!, som har ført til enorm oppmerksomhet rundt saken, går nå inn i en avgjørende fase for å sikre at skolen ikke blir vedtatt nedlagt. Håpet er at kraften i den landsdekkende mobiliseringen ikke bare hindrer nedleggelse, men bidrar til å styrke den heløkologiske landbruksskolen for framtidige generasjoner.

Med den stadige økende etterspørselen etter lokal og økologisk mat, er det absurd at Sogn Jord- og Hagebruksskule er i en usikker posisjon. Derfor har det vært lett å mobilisere hele landet. Mange ser også at økologisk landbruk kan være en spydspiss for å bringe hele det norske landbruket i en mer bærekraftig retning. Med de klimautfordringene vi står overfor, må vi utdanne flere økologiske agronomer, sier Spira Svendsen.

Liste over hva som skjer hvor ligger nederst her.