Author Archive | Kristoffer Nygård

Rekord på alle måtar!

Laurdag 29. november vart nok ein rekorddag for Redd økoskulen! Men denne gong vart det ikkje berre rekordinnsamling av pengar, rekordsal på marknad eller rekordverving av medlemmar. Det vart alt i eitt – og summen på kampanjekontoen kjem til å auke med over 100.000 kroner! Meir enn 30 arrangement fordelt på alle 19 fylke sørgde […]

Les meir

Heile landet er med – over 30 arrangement!

I dag kunne vi med stor glede sende ut fylgjande pressemelding til heile Noreg: Hele landet mobiliserer for økoskule i vest! Lørdag 29. november er det arrangementer til støtte for økologiske Sogn Jord- og Hagebruksskule over hele Norge, fra Tana i nord til Kristiansand i sør. Det er helt fantastisk. Det blir mer enn 30 […]

Les meir

Hjarteleg takk til Venstre

Venstre fekk gjennomslag for dei fleste av krava sine i forhandlingane med regjeringa om statsbudsjett for 2015. Under «Utgiftsøkninger ruste Norge for fremtiden» er det satt av 5 millionar kroner til SJH. Sogn Jord- og Hagebruksskule Venneforening ynskjer å rette ei stor takk til Venstre for innsatsen. Meir pengar i potten auker sjansane for at […]

Les meir

Over 200.000 kroner på kampanjekontoen

Summen som viser kor mykje Redd økoskulen! har samla inn, blir oppdatert to gonger i veka. Måndag 24. november har kampanjen nådd ein milepåle. Sidan før helga har det blitt overført 13.500 kroner til kampanjekontoen, og nå er den totale summen 210.851 kroner. Tusen takk til alle som bidreg! Venneforeininga er svært nøgd med utviklinga i […]

Les meir

Kampanjen fortset med uforminska styrkje

5 millionar kroner frå staten er eit viktig bidrag til spleiselaget som skal sikre vidare skuledrift ved SJH. Venneforeininga sitt mål om å skaffe 12 millionar kroner står ved lag. Dei 5 millionane Venstre fekk inn i budsjettforliket betyr at staten kjem til å inngå som ein part i spleiselaget. Sogn og Fjordane fylkeskommune skal […]

Les meir