Arkiv | Aktuelt

Skolekutt rammer spesialost

Norges eneste skole i økologisk landbruk kan bli nedlagt. Tragisk, nå som etterspørselen etter økologisk mat endelig løsner, mener bransjefolk Les mer om saken under! Skolekutt rammer spesialost

Les meir

Finansutvalet, 6. november 2013

Budsjett 2014 – økonomiplan 2014-17: Arbeidsdokument 5/13   http://www.sfj.no/sff/k2pub.nsf/viewAttachments/C1256B3B0048DA1DC1257C1A004DCFF1!opendocument&frame=yes 2.5 Sogn Jord- og hagebruksskule I arbeidsdokument 3/13 la fylkesrådmannen til grunn at det fylkeskommunale bidraget til drift og investeringar ved Sogn jord- og hagebruksskule ikkje kan forsvarast ut frå eit skulefagleg perspektiv og at framtida til skulen difor bør vurderast i lys av andre omsyn […]

Les meir

Finansutvalet, 25. september 2013

 Budsjett 2014 – økonomiplan 2014-17: Arbeidsdokument 3/13 http://www.sfj.no/sff/K2PUB.nsf/viewAttachments/C1256B3B0048DA1DC1257BEA0033948B!opendocument&frame=yes Side 13 og 14 Ei ev. investering ved Sogn Jord- og hagebruksskule er ikkje drøfta i den nyleg vedtekne skulebruksplanen. Grunngjevinga for dette er at landslinetilboda i hovudsak skal finansierast over statlege midlar, og at dei i stor grad er uavhengige av tilbodsstrukturen i fylket. Skulebruksplanen er […]

Les meir

En skole for fremtidas landbruk

SOGN JORD- OG HAGEBRUKSSKULE – EN SKOLE FOR FRAMTIDAS LANDBRUK Vi er kjent med at Sogn Jord- og Hagebruksskule står i fare for å bli nedlagt fordi det blant annet er behov for å investere i ny bygningsmasse for å sikre forsvarlig drift. Sogn Jord- og Hagebruksskule har det eneste helhetlige utdanningstilbudet i økologisk landbruk […]

Les meir