Arkiv | Aktuelt

To dagar til avgjersla i fylkestinget

Onsdag 10. desember skal saka om Sogn Jord- og Hagebruksskule si fremtid opp i fylkestinget. Om tilrådinga frå fylkesrådmannen, hovedutvalet for opplæring og fylkesutvalet blir fylgd, vil elevopptaket gå som normalt til hausten. Vidare er det tilrådt å sette av 20 millionar kroner til ekstraordinært vedlikehald. Dei tre instansane konstaterer at avvikling av skuledrifta vil […]

Les meir

Erklæring frå Randesund Planteskole

Sogn Jord- og Hagebruksskule er avgjørende viktig som nasjonalt lærested for bærekraftig jordbruk Med håp om å tilføre nye argumenter for at skoleeier og stat skal tilføre nødvendige midler til fortsatt drift ved Sogn Jord- og Hagebruksskule, gir vi følgende uttalelse: De siste 25 årene har vi her i vår bedrift ikke benyttet kjemiske innsatsmidler. […]

Les meir

Over 400.000 kroner på kampanjekontoen

Summen som viser kor mykje Redd økoskulen! har samla inn blir oppdatert to gonger i veka. Fredag 5. desember har kampanjen nådd ein milepåle. Sidan måndag har summen auka frå 261.696  kroner til 401.015 kroner! Tusen takk til alle som bidreg! Ein stor del av æra for aukinga går til alle dei som arrangerte noko […]

Les meir

10.000 kroner frå Fagforbundet Aurland

Torsdag 4. desember fekk Sogn Jord- og Hagebruksskule besøk av representantar frå Fagforbundet Aurland. Applausen vart stor då dei under lunsjen i matsalen avslørte ein sjekk på 10.000 kroner til venneforeininga. Tusen hjarteleg takk! Her er bakgrunnen for tildelinga: Fagforbundet Aurland har gjennom fleire år følgd utviklinga for Sogn Jord- og Hagebruksskule, og den kontinuerlege  […]

Les meir

Julegåvetips: Livstidsmedlemskap i venneforeininga

Ynskjer du å gje julegåver med meining? For 200 kroner kan du gje livstidsmedlemskap i Sogn Jord- og Hagebruksskule Venneforening i julegåve, og støtte arbeidet som har fylgjande føremålsparagraf: Sogn Jord- og Hagebruksskule Venneforening (VennSJH) er ein ideell medlemsorganisasjon. Føremålet med Sogn Jord- og Hagebruksskule (SJH) Venneforening er å sikre at SJH held fram med […]

Les meir